Nové FTTH tarify pro připojení optickým vláknem až do bytu (FTTH síť a tedy i FTTH tarify jsou aktuálně ve výstavbě)

Tarif Maximální/Inzerovaná rychlost (Download/Upload) Běžně dostupná rychlost (Download/Upload)
Minimální rychlost (Download/Upload)
Měsíční paušál
H.mini 100/20 Mbit/s 60/12 Mbit/s 30/6 Mbit/s 270 Kč
H.optimal 250/50 Mbit/s 150/30 Mbit/s 75/15 Mbit/s 360 Kč
H.maxi 500/100 Mbit/s 300/60 Mbit/s 150/30 Mbit/s 490 Kč
H.premium 1000 Mbit/200 Mbit 600/120 Mbit/s 300/60 Mbit/s 690 Kč

FTTH = Fiber-to-the-home … Optické vlákno je přivedeno až do bytu zákazníka

Tarify FTTH jsou vhodné pro tyto druhy služeb a aplikací:
email, chat, prohlížení webových stránek, přenos hlasu (VoIP), IPTV ve Full HD kvalitě, Full HD video streaming (YouTube), streaming hudby, sociální sítě, videohovory, přenos z bezpečnostních kamer, VPN, vzdálený přístup k pracovní ploše (práce na dálku), on-line hry

Tarify FTTB pro bytové domy připojené optickými kabely

Tarif Maximální/Inzerovaná rychlost (Download/Upload)
Běžně dostupná rychlost (Download/Upload)
Minimální rychlost (Download/Upload)
Měsíční paušál
F.basic 20/10 Mbit/s 12/6 Mbit/s 6/3 Mbit/s 270 Kč
F.standard 50/25 Mbit/s 30/15 Mbit/s 15/8 Mbit/s 360 Kč
F.plus 100/50 Mbit/s 60/30 Mbit/s 30/15 Mbit/s 490 Kč
F.turbo 200/200 Mbit/s 120/120 Mbit/s 60/60 Mbit/s 690 Kč

FTTB = Fiber-to-the-building … Optické vlákno je přivedeno do budovy, k zákazníkovi pokračuje metalický síťový kabel.

Tarify FTTB jsou vhodné pro tyto druhy služeb a aplikací:
email, chat, prohlížení webových stránek, přenos hlasu (VoIP), IPTV ve Full HD kvalitě, Full HD video streaming (YouTube), streaming hudby, sociální sítě, videohovory, přenos z bezpečnostních kamer, VPN, vzdálený přístup k pracovní ploše (práce na dálku), on-line hry

Tarify pro bezdrátově připojené zákazníky v pásmu 5 GHz

Tarif Maximální/Inzerovaná rychlost (Download/Upload)
Běžně dostupná rychlost (Download/Upload)
Minimální rychlost (Download/Upload)
Měsíční paušál
Wifi-Standard 10/3 Mbit/s 6/2 Mbit/s 3/1 Mbit/s 270 Kč
Wifi-Extra 20/6 Mbit/s 12/4 Mbit/s 6/2 Mbit/s 360 Kč
Wifi-Super 40/10 Mbit/s 24/6 Mbit/s 12/3 Mbit/s 490 Kč

Tarify pro bezdrátově připojené zákazníky v pásmu 60 GHz (pouze ve vybraných lokalitách)

Tarif Maximální/Inzerovaná rychlost (Download/Upload)
Běžně dostupná rychlost (Download/Upload)
Minimální rychlost (Download/Upload)
Měsíční paušál
Wifi60-Extra 50/20 Mbit/s 30/12 Mbit/s 15/6 Mbit/s 360 Kč
Wifi60-Super 100/30 Mbit/s 60/18 Mbit/s 30/9 Mbit/s 490 Kč
Wifi60-TOP 200/50 Mbit/s 120/30 Mbit/s 60/15 Mbit/s 690 Kč

Bezdrátové tarify jsou vhodné pro tyto druhy služeb a aplikací:
email, chat, prohlížení webových stránek, přenos hlasu (VoIP), IPTV ve HD ready kvalitě, HD ready video streaming (YouTube), streaming hudby, sociální sítě, videohovory, přenos z bezpečnostních kamer, VPN, vzdálený přístup k pracovní ploše (práce na dálku), on-line hry

Připojení v pásmu 60 GHz není dostupné ve všech lokalitách

U žádného tarifu není uplatňován FUP limit! Všechny tarify jsou tedy bezlimitní.
Pro firmy nabízíme individuální přípojky nastavené dle potřeb klienta. Konkrétní nabídku zpracujeme na požádání.

Maximální rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání(upload) dat, která musí být stanovena realisticky s ohledem na použitou technologii a její přenosové možnosti a s ohledem na konkrétní podmínky nasazení, které jsou pro směr download a upload limitující. Maximální rychlost musí být na dané přípojce či v daném místě připojení reálně dosažitelná s možnou variancí způsobenou prokazatelně pouze fyzikálními vlastnostmi daného koncového bodu. Informace o možné varianci a jejích fyzikálních příčinách musí být uvedena v účastnické smlouvě. Hodnota maximální rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s). Ověření reálné dosažitelnosti hodnoty maximální rychlosti vychází ze standardu ITU-T Y.1564

Inzerovaná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání(upload) dat, jakou poskytovatel služby přístupu k internetu uvádí ve své obchodní komunikaci, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou označuje službu přístupu k internetu při uzavírání smluvního vztahu s koncovým uživatelem. Hodnota inzerované rychlosti není větší než maximální rychlost. Hodnota inzerované rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s).

Běžně dostupná rychlost je rychlost odpovídající stahování(download) a vkládání(upload) dat, jejíž hodnotu může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60% hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95% času během jednoho kalendářního dne. Hodnota běžně dostupné rychlost odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI.

Minimální rychlost je nejnižší rychlost stahování (download) nebo vkládání (upload) dat, kterou se příslušný poskytovatel služby přístupu k internetu smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout. Hodnota minimální rychlosti odpovídá alespoň 30% hodnoty rychlosti inzerované v podobě TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI, to znamená, že rychlost stahování (download), resp. vkládání (upload) dat neklesne pod hodnotu minimální rychlosti. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. Mb/s).

Zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc.

Ceník ostatních služeb

Popis služby Cena
Připojovací poplatek (dle náročnosti instalace) 100-500 Kč
Veřejná IP adresa (přemapovaná 1:1 na Vaši neveřejnou IP adresu) 50 Kč měsíčně
Přechod na nižší tarif 100 Kč
Reaktivace služby po odpojení (např. kvůli neplacení) 200 Kč
Servisní zásah u zákazníka (účtuje se každá započatá hodina) 300 Kč/h
Změna zařízení u wifi přípojek z pásma 5 GHz na 60 GHz 1 000 Kč
Domácí wifi router 2pásmový – 2,4 Ghz a 5 GHz (včetně konfigurace, instalace na místě a odzkoušení) 1 200 Kč
Poplatek za dohledání/vrácení špatně zaslané platby 50 Kč

Všechny zde uvedené ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH.
Ceník je platný od 1. března 2023.
Změna ceníku vyhrazena.