Pohledy z přístupového bodu v pásmu 2,4G

Pohledy z prvního přístupového bodu v pásmu 5G

Pohledy z druhého přístupového bodu v pásmu 5G